Connect Group Prep

Feature image- small group resource

Khumbul’ekhaya (Zulu)

By | Connect Group Prep | No Comments

Khumbul’ekhaya Esisheshayo  Emva kokuzwa umlayezo wangeSonto yini ekujabulisayo noyiphokophelele kakhulu kuloluchungechunge olusha? Ndaba Yami Sikhona yini isikhathi empilweni yakho lapho owake wazizwela khona  injabulo/intokozo/ukweneliseka? Chaza ukuthi kwenzakalani nemizwa owaba nayo?…

Read More
Feature image- small group resource

1 Timothy Week 6 (Zulu)

By | Connect Group Prep | No Comments

Insider Info: 1 Thimothewu 6 ISIBUYEKEZO ESISHESHAYO Ikuphi okuye kwagqama kakhulu kuwena emlayezweni wangeSonto? Ukucabangiseni? INDABA YAMI Chaza indlela izwe eliyiqhakambisa futhi liyibone ngayo imali nomnotho? Chaza indlela ibhayibheli eliyiveza…

Read More
Feature image- small group resource

1 Timothy Week 3 (Zulu)

By | Connect Group Prep | No Comments

For the 30th of October Isibuyekezo Esisheshayo  Uma ukhumbula intshumayelo yangeSonto ikuphi okukusize kakhulu? Indaba Yami Ikhona yini into owake wayiphatha wazizwela uyisehluleki kuyona? Kwenzakalani? Ikuphi okulandelayo ongakhetha ukuba yikho,…

Read More