2012 November

Feature image- small group resource

Khumbul’ekhaya (Zulu)

By | Connect Group Prep | No Comments

Khumbul’ekhaya Esisheshayo  Emva kokuzwa umlayezo wangeSonto yini ekujabulisayo noyiphokophelele kakhulu kuloluchungechunge olusha? Ndaba Yami Sikhona yini isikhathi empilweni yakho lapho owake wazizwela khona  injabulo/intokozo/ukweneliseka? Chaza ukuthi kwenzakalani nemizwa owaba nayo?…

Read More
Feature image- small group resource

1 Timothy Week 6 (Zulu)

By | Connect Group Prep | No Comments

Insider Info: 1 Thimothewu 6 ISIBUYEKEZO ESISHESHAYO Ikuphi okuye kwagqama kakhulu kuwena emlayezweni wangeSonto? Ukucabangiseni? INDABA YAMI Chaza indlela izwe eliyiqhakambisa futhi liyibone ngayo imali nomnotho? Chaza indlela ibhayibheli eliyiveza…

Read More
Feature image- small group resource

1 Timothy Week 5 (Zulu)

By | Uncategorized | No Comments

Ukucabangiseni umlayezo wangeSonto? Indaba Yami Chaza umndeni ophelele? Liwumndeni kanjani ibandla? Chaza lemisho elandelayo: ibandla likhonela mina ibandla likhonela abampofu ibandla likhonela abalahlekileyo Umndeni kumele uzinakekele kanjani izidingo zelunga lomndeni?…

Read More