2012 October

womanhood

Womanhood

By | Ladies | No Comments

      In today’s modern world it is becoming increasingly difficult to discern what it means to be a strong Godly woman.   Have you ever wondered :  …

Read More
Feature image- small group resource

1 Timothy Week 3 (Zulu)

By | Connect Group Prep | No Comments

For the 30th of October Isibuyekezo Esisheshayo  Uma ukhumbula intshumayelo yangeSonto ikuphi okukusize kakhulu? Indaba Yami Ikhona yini into owake wayiphatha wazizwela uyisehluleki kuyona? Kwenzakalani? Ikuphi okulandelayo ongakhetha ukuba yikho,…

Read More